Exporten avstannade kraftigt

Som alltid vid en finansiell kris blir företagen försiktigare och det kan vara svårt och ta lång tid att ta sig ur..

” År 2009 slog finanskrisen extremt hårt mot många länders ekonomi och företag. Detta syntes även väldigt tydligt gällande utvecklingen för industrin i Sverige. Eftersom många företag var starkt beroende av en god export och företag över hela västvärlden blev extremt försiktiga och avvaktande gällande investeringar minskade exporten kraftigt. Den ökning som skedde mellan år 2000 och 2008 var som bortblåst och branschen hade en rejäl uppförsbacke för att ta sig vidare. En rad företag fick även lägga ner på grund av dålig lönsamhet. I Sverige höll sig den svaga trenden i sig fram till 2013/2014 då den vände uppåt igen. Även om utvecklingen har varit positiv sedan dess är det en bit kvar till toppnivåerna kring 2007. Samtidigt visar statistik från Tillväxtverket att svensk industri står sig mycket stark mot konkurrerande företag. Detta inte minst inom förädlingsindustrin. Utvecklingen ser därmed god ut för industrin, även om inriktningen ändrats något över årens lopp. ”

Fler artiklar kring storföretag och industrin i Sverige