Näringslivet i Sverige mår relativt bra om man ser till läget på den globala marknaden. Många länder kämpar med ekonomin och även Sverige står inför stora utmaningar trots att vi har hög sysselsättning och växande BNP. Den svenska ekonomins utveckling är tätt kopplad till vad som händer i världen runt omkring oss. Näringslivet påverkas av politik och av politiska beslut. För ett livskraftigt näringsliv måste svenska företag frodas och växa. Företag inom det svenska näringslivet måste våga anställa och låta sina firmor bli större. Ett gott företagsklimat handlar om att det finns företagsamma människor, men det handlar framförallt om goda förutsättningar för företag att existera. Se vidare på denna hemsida.